تازه‌ترین یادداشت‌های من

ضوابط زبان

زبان نوشتاری ضوابطی دارد که مواظبت از آن ضرورت بسیار دارد، زیرا با اندک ضربه خوردن آن، زبان تفاهم زیاد زیان می‌بیند و نظم و نظام کلام، گاه از اساس به هم می‌ریزد.

| بخوانید |

ساده‌نویسی چه است و چه نیست؟

همه می‌دانیم که نوشته هر چه ساده‌تر باشد بیشتر به خواننده‌اش سود می‌بخشد و از درجۀ درک و دریافت او دور نمی‌افتد. نوشته‌ای ساده به حساب می‌آید که نویسندۀ آن با وجود داشتن

| بخوانید |

فرم یا قالبِ محتوا

هر متنی بر دو پایه استوار است: محتوا و فرم محتوا. محتوا همان حرف و سخنی است که نویسنده به خاطر ابراز آن دست به قلم برده است؛ و فرم یا قالبِ محتوا

| بخوانید |

“کپی” برابر اصل نیست

پیروی از اندیشه و شیوۀ نوشتنِ نویسندگان بزرگ دنیا احتمالاً در آغاز راه نویسندگی آن‌قدر بد و نامقبول نیست، ولی به‌حتم پس از چند سالی قلم به دست گرفتن و نوشتن، سبب درجازدن

| بخوانید |

رنج هنر

نویسندگی هنر است و هر هنری برای بهبود به آزمودن پی‌در‌پی نیازمند است. هنرمندی که چشم دارد هنرش چشمگیر شود ناگزیر بایستی اهل سخت‌کوشی و تلاش باشد. تکرار و تکاپو، به معنای دورریختن

| بخوانید |

چاق و لاغری پاراگراف

ریزترین بخشی که برای پی‌ریزی یک نوشته می‌شود بازشناخت پاراگراف است. پاراگراف فاکتوری است تأثیرگذار که از آن می‌شود در طرح و تنظیم نوشته سود بسیار برد. اگر محتوای نوشته‌ای بسیار کم باشد

| بخوانید |

سوژه و پیام

عنصر اساسی در هر متنی، پیام آن است. متنی که پیامی جلی و جالب در آن جلوه نکند جز جملاتی دل‌مرده و بی‌جنب‌وجوش نیست. پیام همان چیزی است که برای توضیح و توجیه

| بخوانید |
دسته‌ها