تازه‌ترین یادداشت‌های من

آیین فرهیختگی

کسی که غرق در یک دانش است و از دانش‌های دیگر ناآگاه، ناخدایی است که به جای راندن کشتی در اقیانوسی بزرگ، آن را به دست خویش در کنار جزیره‌ای متروک به گِل

| بخوانید |

از مکتب‌خانه تا مدرسه | روایت عبور از دوره‌ی سنتی آموزش در ایران

از ابتدای هزاره‌ی پیشین تا نخستین سال‌های پادشاهی قاجار، مکتب‌خانه‌ها نقطه‌ی به‌هم‌پیوستن خواسته‌های دینی، اجتماعی و زیستی مردم ایران بوده‌اند. آموزگاران مکتب به بچه‌ها می‌آموختند که خدا، آب، نان، خاک، خانواده، همسایه و

| بخوانید |
دسته‌ها